Praktiske oplysninger

Tilmelding
Hvis personen er medlem af klubben, så log på med jeres mailadresse eller mobilnummer og I kan tilmelde uden password. I skal sikre jer, at det er den rigtige person I vælger, så det er den rigtige person I får tilmeldt.

Hvis personen ikke er medlem af klubben, så vælg "Nyt medlem".
Når I har tilmeldt modtager I en mail med kvittering for tilmeldingen.

Første undervisningsdag er første mandag i september måned.
Ferierne følger skolekalenderen i Fredericia kommune. Der er efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 7. Der er ikke svømning i skolernes juleferie, i påskeferien, samt på helligdage.

Med i prisen for holdet er lån af armbånd, disse leveres tilbage når sæsonen slutter.

Udlevering af armbånd: 
Ved indgangen til svømmehallen er der adgangskontrol med elektroniske armbånd. Armbånd udleveres den første undervisningsdag mod forevisning af den kvittering du modtog ved tilmelding.

På kvitteringen ved tilmeldingen står hvilket hold og tidspunkt I har tilmeldt.
Har I flyttet hold kan I logge på Medlemlogin og udskrive et bevis for tilmelding til holdet.
Armbåndene udleveres af repræsentanter fra svømmeklubben. Kom i god tid den første gang og hav kvitteringen klar.

Armbåndene:
Låser lågen op ind til omklædningen.
Kan låse ét skab i omklædningen og låse det samme op igen.
Låser lågen op når I forlader hallen.
Husk kun at føre armbåndet hen foran scanneren, da I skal beholde armbåndet.
Mister I jeres armbånd betales for et nyt på hjemmesiden.

Hvem skal have armbånd:
Et armbånd til hver svømmer der er tilmeldt undervisning. 
1 armbånd til forældrene på Forældre & barn holdene.
Hvis forældrene skal se på går de ind gennem glasdøren til svømmehallen.
Hvis mor eller far skal hjælpe i omklædningen, må de hjælpe barnet gennem lågen.

Aflevering af armbånd:
Ved sæsonens afslutning afleveres armbåndet, der tilbagebetales ikke depositum.
Armbåndene er kodet og kan ikke bruges efter sæsonens afslutning.

Undervisningen:
Børnene skal være klar på bassinkanten når holdet starter. På familiesvømning og forældre & barn beder vi forældre være til stede i hallen under hele undervisningen. På de øvrige hold må forældrene kigge på fra kanten, såfremt det ikke distrahere børnene og instruktøren.
Børnene må ikke gå i vandet hverken før eller efter det hold de er tilmeldt.

Børn på 8 år og over skal gå i ”eget” omklædningsrum, dvs. piger i dameomklædningen og drenge i herreomklædningen.

SMS og e-mail
Med vores tilmeldingssystem er det muligt at sende SMS og e-mail ud til vore medlemmer.
Derfor er det vigtigt at e-mail og mobilnumre er opdaterede.
Har I ændringer til mobilnumre og e-mails eller andre medlemsoplysninger, så log på ”Medlemslogin” og ret eller send en mail til medlemskontor@deltaswim.dk
Forening | Vestre Ringvej 100 | 7000 Fredericia | Tlf.: 61722973 | medlemskontor@deltaswim.dk