Forældre i konkurrenceafdelingen
Hvad kan jeg hjælpe med?
I Delta Swim er der brug for, at engagerede forældre giver en hjælpende hånd med. Det er derfor vigtigt, at du som forælder til en konkurrencesvømmer overvejer, hvordan du kan bidrage.

Til en start er det f.eks. en god ting at tage med dit barn ud til stævner af flere grunde. Dit barn vil gerne have, at du er der, og det er her, du finder ud af, hvordan et stævne hænger sammen. Det er også her, du kan møde forældrene til de andre svømmere.

Der er mange forskellige ting, der er brug for en hjælpende hånd til eksempelvis:
  • Chauffør til stævner (kørsel aftales fx over via facebook)
  • Hjælpe til ved arrangementer, hvor klubben kan tjene nogle penge som f.eks. servering eller lignende. Opgaver som man varetager sammen med andre svømmeforældre og hvor der derfor er rig mulighed for at lære hinanden at kende.
  • Praktisk hjælper i forbindelse med interne arrangementer i klubben såsom sommerafslutning, klubfest (efter Klubmesterskabet). Gode ideer til arrangementer modtages gerne.
  • Praktisk hjælper i forbindelse med interne stævner (Klubmesterskab, Sponsorsvømning, Chokoladestævne m.m.).
  • Fungere som holdleder til et stævne, hvor ens opgave bl.a. er at deltage i holdledermøde, tilbyde frugt og grønt til svømmerne, hjælpe med at sende svømmerne til opvarmning og start når det er deres tur, overnatte sammen med svømmerne i forbindelse med weekendstævner m.m. Aftales nærmere med den pågældende træner.
  • Forældre som er med som tilskuer til stævner kan evt. hjælpe holdlederne med at skylle/skære frugt/grønt.
  • Deltage i konkurrenceudvalget.
  • Deltage i aktivitetsudvalget.
  • Deltage i bestyrelsesarbejdet.
Det er opgaver, som alle kan påtage sig uden nogle bestemte forudsætninger. Derudover er en af de centrale forældreopgaver – at være official.

Official
For at afholde svømmestævner kræver det mindst 22 officials. Hver gang dit barn skal til et svømmestævne, skal klubben stille med et vist antal officials (afhængig af stævne og antal af deltagere/starter). 
Vi har derfor brug for, at rigtig mange forældre bliver officials, gerne en official pr. svømmer.
De fleste stævner kører på ren El-tid og det kræver, at de officials som klubben skal stille med er modul 2-uddannet. Vi håber derfor, at rigtig mange forældre vil tage både modul 1 og 2.
Vi regner med, at alle svømmere, der deltager i mesterskaber (Vestdanske, DÅM, DJM m.m.) kan stille med en forælder, som er mindst modul 2-uddannet.

Hvordan bliver jeg official?
Det kræver ingen særlige forudsætninger, at deltage i første del af officialuddannelsen. Dansk Svømmeunion afholder jævnligt kurser - også i vores område.
Officialsuddannelsen er inddelt i moduler, men det er især officials med modul 1 og modul 2, der er
brug for. Klubben betaler naturligvis kursusgebyret.

Modul 1: Tidtager- og stævnefunktion tager ca. 4 timer og eneste krav er, at du er fyldt 14 år.
Modul 2: Mål-, vende- og banedommer. Kurset tager ca. 7 timer og kræver blot du har bestået modul
1 og er fyldt 17 år.

Herefter er der mulighed for at uddanne sig til starter, ledende måldommer og ledende tidtager, speaker, stævnesekretær, overdommer.
Officialjobbet er således en forældretjans, som giver dig mulighed for, at komme helt tæt på svømningen. 

Hvis du har lyst til at blive official eller har spørgsmål hertil kan du kontakte konkurrenceudvalget.

Find kurserne i Dansk svømmeunions kalender HER
Udvalgene i konkurrenceafdelingen
S V Ø M M E F O R Æ L D R E S   1 0   B U D
 
1. DU SKAL IKKE LÆGGE DINE EGNE AMBITIONER PÅ DIT BARN:

Husk at svømning er dit barns aktivitet. Forbedringer og fremskridt sker i forskellige tempi. Døm ikke dit barns fremskridt i forhold til andre børns præstationer og pres det ikke i forhold til, hvad du synes, det skulle kunne. Det rare ved svømning er, at hver enkelt kan forsøge at gøre sit personligt bedste uden indblanding fra andre.

2. DU SKAL VÆRE EN STØTTE LIGE MEGET HVAD:

Der er kun ét spørgsmål, som du kan stille dit barn: ”Var det sjovt?” Hvis træning og stævner ikke er sjove, skal dit barn ikke presses til at fortsætte, uanset hvor dygtig han/hun er. Det må gerne være hårdt, men bliver det surt - så stop.

3. DU SKAL IKKE VÆRE TRÆNER FOR DIT BARN

Du har bragt dit barn til en uddannet træner, prøv ikke at underminere dette ved at træne dit barn ved siden af. Det du skal er at støtte, elske og være der for dit barn lige meget hvad. Træneren er ansat til at tage sig af det tekniske. Du bør ikke råde dit barn m.h.t. teknik og taktik. Det er ikke dit område. Dette vil tjene det formål at gøre barnet forvirret og modvirke, at svømmeren og træneren knytter bånd. Kør en tur imens der trænes eller sæt dig bagerst på tilskuerpladsen og vis barnet, at du stoler på træneren. Tager du selv i svømmehallen med dit barn, så lad det lege og holde fri.

4. DU MÅ KUN SIGE POSITIVE TING TIL STÆVNER:

Hvis du kommer til stævner bør du heppe og klappe, men aldrig kritisere dit barn eller træneren. Tal aldrig dårligt om eller til dommere og andre frivillige hjælpere, som er mødt op for dit barns skyld. Bliver dit barn diskvalificeret, så mester det ikke teknikken helt endnu, men det skal nok komme.

5. DU SKAL ANERKENDE DIT BARNS FRYGT:

Det første stævne, de første løb kan være meget stressfuldt. Det er helt på sin plads for dit barn at være bange. Lad være med at skælde ud eller latterliggøre. Du bør i stedet forsikre dit barn, at træneren ikke ville have foreslået det, hvis, han/hun ikke mente, at dit barn kunne gennemføre det. Man lærer kun ved at prøve, og træneren forventer kun, at man gør sit bedste.

6. DU SKAL IKKE KRITISERE OFFICIALS TIL ET STÆVNE:

Lad være med at kritisere officials, de er frivillige, som gør deres absolut bedste. Reglerne er måske indviklet, men er ens for alle og skal følges, også når det ikke falder til dit barns fordel. Husk at uden frivillige officials kan dit barn ikke dyrke sin interesse. Hjælp hellere til selv også.

7. RESPEKTER DIT BARNS TRÆNER:

Det bånd, som dit barn og dets træner knytter, er helt specielt og bidrager til dit barns succes og gode oplevelser. Kritiser aldrig træneren i dit barns nærhed, det vil kun skade dit barns svømning.

8. DU SKAL IKKE HOPPE FRA KLUB TIL KLUB:

En klub/hold har sine interne problemer - selv de bedste af dem. Ofte er det sådan, at svømmere som flytter ikke opnår mere succes det nye sted end det første. De fleste svømmehold har et godt kammeratskab og er tæt knyttet, at det ikke er sjovt at være den nye hele tiden. Og det kan være meget svært at forlade sine holdkammerater.

9. DIT BARN SKAL HAVE ANDRE MÅL END AT VINDE:

At give sig fuldt ud lige meget, hvad resultatet er, er langt vigtigere end det at vinde. Der var engang en olympisk deltager som sagde følgende: ”Det var mit mål at sætte verdensrekord. Det gjorde jeg, men det gjorde en anden også, bare lidt hurtigere end jeg. Jeg opnåede mit mål og tabte samtidig. Dette gør mig ikke til en taber, jeg er faktisk meget stolt af det løb”.

10.DU SKAL IKKE FORVENTE,  AT DIT BARN BLIVER OLYMPISK MESTER:

Svømning er langt mere end de Olympiske Lege. Spørg din træner, hvorfor han/hun er træner. Så vil der være store chancer for, at vedkommende aldrig har været til de Olympiske Lege, men alligevel fik så meget ud af svømning, at han vil give sin kærlighed til sporten videre. Der er ca. 130.000 medlemmer af Dansk Svømmeunion og kun ca. 8 kommer til OL hvert fjerde år.

Svømning lærer dit barn selvdisciplin og sportsånd. Svømning fordrer selvværd og god helse. Svømning giver livslange venskaber og meget mere. De fleste olympiske medaljetagere vil sikkert kunne fortælle, at de førnævnte ting er langt vigtigere end medaljerne. Svømning producerer gode mennesker, og du skal være glad, fordi dit barn deltager.

Frit tilpasset efter “Ed Clendaniel’s 10 Commandments for Little League Parents” : Little league er den amerikanske baseball liga for de yngste spillere.
Forening | Vestre Ringvej 100 | 7000 Fredericia | Tlf.: 61722973 | medlemskontor@deltaswim.dk