DeltaSwim Cup
 
Søndag den 3. maj 2020
 
afholder vi vores årlige
 
langbanestævne 
 
i Fredericia Idrætcenter

Vel mødt!!! 
Forening | Vestre Ringvej 100 | 7000 Fredericia | Tlf.: 61722973 | medlemskontor@deltaswim.dk