Log ind med mailadresse eller mobilnummer, I kan ikke oprette en ny profil.
Hvis I har ønsket at få registreret 2 mailadresser på jeres børn kan I ikke bruge mailadressen som login - brug da mobilnummeret.
Forening | Vestre Ringvej 100 | 7000 Fredericia | Tlf.: 61722973 | medlemskontor@deltaswim.dk