Tilmeldingen til  svømmeskolen sæsonen 2019/20
Der åbnes for tilmelding tirsdag den 11. juni kl 10.00

Klik HER og gå direkte til tilmeldingssiden
Download folder om svømmeskolen (4.7 Mb)

Generalforsamling i DeltaSwim 2019

Generalforsamlingen i DeltaSwim afholdes torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19.00-21.00 i Fredericia Idrætscenter i mødelokale 1.

Dagsorden iht. vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af evt. indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af bilagskontrollanter
  7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 24. oktober

Jf. pkt 4. Bestyrelsen præsenterer planerne for samarbejdet med EGIF og ønsker generalforsamlingens mandat til at arbejde videre med dette. Det er vigtigt at der er sammenfald mellem medlemmernes interesser og bestyrelsens arbejde på dette område da det kan få afgørende indflydelse på klubbens aktiviteter og status i fremtiden. Bestyrelsen ønsker derfor at følgende føres til protokol på generalforsamlingen: ”Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at arbejde videre med Erritsø Svømmeklub om et tættere og mere formaliseret samarbejde med en potentiel fusion af de to klubber som et muligt resultat”.

Jf pkt 5. Jesper von Seelen, Nicolai Rieck og Christian Andersen er ikke på valg. Tanja Bluhme og Nathalie Thoustrup træder ud af bestyrelsen. Allan Ottesen har sagt jeg til at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsen skal jf. vedtægterne bestå af 5-7 medlemmer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Sponsorer
Forening | Vestre Ringvej 100 | 7000 Fredericia | Tlf.: 61722973 | medlemskontor@deltaswim.dk